Odborná prax  Odbornú prax je možné vykonávať v organizačných útvaroch ŽP a.s. ak tomu nebránia prevádzkové alebo iné dôvody. Študent alebo škola, ktorú študent navštevuje, písomne požiada o súhlas s vykonaním odbornej praxe.


  📝 Žiadosť o odbornú prax


  Vyplniť on-line »»
  Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe - záujemca
  Na stiahnutie »»
  Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe - škola

  Formular_ziadost_prax_skola.xls  Pri posudzovaní súhlasu o vykonanie odbornej praxe sa zohľadňuje:

  • študijný odbor študentov,
  • požadovaná náplň odbornej praxe,
  • podmienkou je súhlas vedúceho organizačného útvaru s vykonaním odbornej praxe.


  Študent (alebo škola) bude informovaný o výsledku posúdenia žiadosti.
  Po udelení súhlasu s realizáciou praxe ŽP a.s. určia, v ktorom odbornom útvare bude prax vykonávaná. Záujemcovi bude pridelený vedúci odbornej praxe. Praktikant dostane návrh zmluvy o poskytnutí podmienok na vykonanie odbornej praxe. Odbornú prax môže začať vykonávať až po podpise zmluvy. Podmienky zmluvy sú záväzné.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.