Skupina ŽP Group
S konsolidovaným obratom vo výške takmer 350 mil. EUR patrí skupina spoločností Železiarne Podbrezová Group medzi 20 najväčších podnikateľských subjektov na Slovensku. Spoločnosť zamestnávala viac ako 4 000 ľudí na Slovensku, v Českej republike, Španielsku, Taliansku, Poľsku a Nemecku.  


...výroba a rozvoj oceľových rúr (Železiarne Podbrezová a.s. a Transmesa S.A.U.)

V rámci výroby oceľových rúr sa skupina orientuje najmä na rozvoj v oblasti výroby a odlievania ocele, tiež rozvoj v oblasti finalizácie výrobkov delením resp. ohýbaním a rozvoj v oblasti povrchovej úpravy výrobkov. V rámci napĺňania stratégie, spoločnosť investovala do zariadenia pre plynulé odlievanie ocele a plánuje investovať do mimopecného vákuového spracovania ocele.


...spracovanie a príprava vstupných surovín (ŽP Eko Qelet a.s., Žiaromat a.s., ŽP KBZ s.r.o.)

Príprava suroviny je základom. Vybudovanie ekologického závodu na recykláciu starých vozidiel a kovového odpadu je príkladom zvyšovania ekologickej produkcie v súlade s minimalizovaním negatívnych dopadov a vplyvov na životné prostredie.  


Naši zákazníci nie sú len nákupcami našich výrobkov, sú to naši partneri využívajúci komplex služieb, ktoré pre nich vytvárame. Chceme Vám predstaviť našu skupinu cez jednotlivé spoločnosti, ktoré sa identifikovali s našou misiou a túto premieňajú do dennodennej praxe cez základne princípy, ktorými sú: kvalifikovaná a zručná pracovná sila, neustála modernizácia, investovanie do nových technológií a získavanie partnerov v strategických odvetviach podnikania.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Transmesa S.A.U. 1Transmesa S.A.U. 2ŽP EKO quelet