Letná aktivita študentov  Železiarne Podbrezová a. s. je významná hutnícka spoločnosť na výrobu a predaj oceľových rúr a výrobkov, ktorá má už viac ako 170 ročnú históriu. Počas tohto obdobia sa tu vystriedalo niekoľko generácií zamestnancov a existujú celé rody železiarov. Záujmom manažmentu je podporovať rodinné zamestnanecké tradície. Aj z tohto dôvodu ŽP a. s. umožňujú každoročne študentom stredných a vysokých škôl absolvovať letnú aktivitu.


  📝 Žiadosť o súhlas s letnou aktivitou  Podmienky prijatia na letnú aktivitu:
  • študent strednej alebo vysokej školy,
  • vek uchádzača nad 18 rokov,
  • práca v zmenovej prevádzke v pracovnej pozícii „robotník“,
  • odmeňovanie závislé od druhu a charakteru vykonávanej práce,
  • uprednostňovaní budú študenti, ktorí požiadajú o prijatie na letnú aktivitu na obdobie minimálne 2 mesiace.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.