Princípy koncepcie environmentálnej politiky spoločnosti


Hlavným záujmom vedenia spoločnosti je uspokojenie potrieb zákazníkov s minimálnym dopadom na životné prostredie. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť zaväzuje:
 

 • udržiavať a zdokonaľovať procesy enviromentálneho riadenia s cieľom znižovať negatívne vplyvy na životné prostredie, dosahovať neustále zlepšovanie enviromentálneho stavu a prevencie znečisťovania,
 • dodržiavať záväzky, vyplývajúce z právnych predpisov a ďalších požiadaviek v oblasti životného prostredia, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť a pravidelne vyhodnocovať,
 • vzdelávacím procesom v spoločnosti zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov,
 • environmentálnu politiku zverejňovať a všetkých zamestnancov spoločnosti o nej preukázateľne informovať',
 • riadiť trvalý proces pre skúmanie, plánovanie a dosahovanie environmentálnych cieľov určených v Programoch systému environmentálneho manažérstva,
 • v otázkach starostlivosti o životné prostredie rozvíjať vzťahy a komunikáciu so širokou verejnosťou.
 


    Na stiahnutie:

    Environmentalna politika.jpg

Starostlivosť o životné prostredie je v súlade so získaným certifikátom podľa predpisu EN ISO 14001. Ďalšie oprávnenia a certifikáty.

Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Príroda na HorehroníStarý závodInvestícia do odprášenia z roku 2013