BOZP pre externé firmy


Manuál pre externé spoločnosti
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred vstupom do spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s.
je potrebné aby ste sa oboznámili so všeobecnými požiadavkami
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Pre dosiahnutie tohto cieľa postupujte podľa jednotlivých bodov, ktoré sú uvedené nižšie:

I.
Oboznámte seba, svojich zamestnancov, dodávateľov a iných s « podnikovou prezentáciou z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (všeobecné požiadavky BOZP) », ktorá sa nachádza na tejto webovej stránke.
Prosíme Vás: nevynechajte žiadnu snímku podnikovej prezentácie a pozorne si ju prečítajte!

II.
Z prostredia webovej stránky si stiahnite prezenčnú listinu, ktorej súčasťou je čestné prehlásenie o oboznámení sa s podnikovou prezentáciou z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (všeobecné požiadavky BOZP).

III.
Po oboznámení sa s podnikovou prezentáciou z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (všeobecné požiadavky BOZP) vyplňte « prezenčnú listinu », ktorej súčasťou je čestné prehlásenie.

IV.
Prezenčnú listinu vyplnia všetky osoby, ktoré budú do spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s. vstupovať.

V.
Vyplnenú prezenčnú listinu s čestným prehlásením naskenujte a zašlite na e-mailovú adresu zamestnanca ŽP a. s., s ktorým komunikujete v prípravnej fáze, teda pred začatím prác (zástupca odberateľa).

VI.
V prípade, že nemôžete prezenčnú listinu s čestným prehlásením naskenovať príp. zaslať prostredníctvom e-mailu, prineste jej tlačenú formu so sebou a odovzdajte zamestnancovi podľa piateho bodu tohto manuálu.


Prosíme Vás o rešpektovanie a dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s.Hide details for DOKUMENTY NA STIAHNUTIE[<br><br>]DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Hide details for PREZENTÁCIA[<br>]PREZENTÁCIA
iconka dokumentuBOZP pre externé firmy - prezentácia [1065 kB]iconka spaceStiahnuť
Hide details for PREZENČNÁ LISTINA[<br>]PREZENČNÁ LISTINA
iconka dokumentuBOZP pre externé firmy - prezenčná listina [157 kB]iconka spaceStiahnuť


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

rúry oceľové bezšvíkové - kontrola na defektomateZvarovňa rúrrúry oceľové bezšvíkové - manuálna kontrola kvality